เครื่องผลิตแสง UV

เครื่องผลิตแสง UV ทำหน้าที่ผลิตแสงยูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส พยาธิร้อยขา เชื้อรา ทำให้น้ำดื่มสะอาดปราศจากเชื้อโรค ดื่มได้ทันที ตัวกระบอกของชุดเป็นแสตนเลสอย่างดี ทนทาน ใช้งานได้นาน ไม่เป็นสนิม ไม่เหลืองกรอบเหมือนพลาสติก เมื่อโดนยูวีไปนานๆ อายุการใช้งานนานถึง 5,000-8,000 ชั่วโมง เหมาะนำไปใช้กับเครื่องกรองน้ำ ในบ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง เพื่อช่วยกำจัดตะไคร่น้ำเขียว และเชื้อโรคได้ดี

ขนาดชุดหลอดยูวีมี 4 แบบ

ขนาดความเข้มแสงตั้งแต่ 6,12,16,30 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ดังนี้
– กระบอกสแตนเลส
– หลอดยูวี
– บัลลาสต์ (หม้อแปลง)
– ข้อต่อ (ฟิตติ้ง) 2 ตัว
– คลิปยึด (ขาล๊อก) 2 ตัว

รังสีอัลตราไวโอเลต หรือ รังสียูวี UV

หรือรังสีเหนือม่วง เป็นช่วงหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่าแสงที่มองเห็น มีความยาวคลื่นในช่วง 400-10 นาโนเมตร และมีพลังงานในช่วง 3-124 eV มันได้ชื่อดังกล่าวเนื่องจากสเปกตรัมของมันประกอบด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่สูงกว่าคลื่นที่มนุษย์มองเห็นเป็นสีม่วง ความยาวคลื่นของแสง UV ที่นำมาใช้ประโยชน์ ได้ เช่น UVA , UVB ,UVC (ข้อมูล อ้างอิงจาก :wikipedia)
ในกรณีการนำไปใช้ สำหรับการกำจัด น้ำเขียว และ เชื้อโรค เราจะใช้ UVC ซึ่งเป็นรังสีที่มี อันตรายต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งเราประยุกต์มาทำ ประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคได้โดยนำมาผลิตเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้กำจัด น้ำเขียว และ เชื้อโรคในบ่อปลา ซึ่งจะใช้แก้วควอทซ์ เป็นตัวคั่นระหว่างน้ำ กับแสง UV เพราะแก้วควอทซ์มีคุณสมบัติให้แสง UV ผ่านได้ดี เราจึงไม่ควรสัมผัสหรือมองแสง UV โดยตรง ความเข้มของแสง UV ขึ้นอยู่กับ Watt (W)ของหลอด UV Watt มากความเข้มข้นของ UVC ก็จะยิ่งมากขึ้นด้วย

Showing all 1 result